oferta

WIRTUALNE BIURO

Wirtualne biuro jest idealnym rozwiązaniem dla organizacji rozpoczynających swoją działalność. Pozwala ono w znacznym stopniu zredukować wydatki związane z wynajmem biura. Wirtualne biuro zapewnia rejestrację działalności pod swoim adresem. Uzyskujesz własną szafkę i asystenta pocztowego, który może odbierać i przesyłać korespondencję.


INKUBATOR

Tworzymy ekosystem pozwalający na bezpieczne stawianie pierwszych kroków w trzecim sektorze pod okiem ekspertów i mentorów. Oferta zakłada stworzenie odpowiedniej przestrzeni do pracy oraz systemu wsparcia młodych organizacji. W ramach procesu inkubacji pomagamy opracować cele statutowe, przygotować dokumentację rejestrową i założyć organizację. Oferujemy możliwość zarejestrowania organizacji pod naszym adresem na korzystnych warunkach finansowych. Organizacja pozostaje pod naszymi skrzydłami przez okres od 3 do 9 miesięcy, w trakcie których wdrażamy ustalony plan działania.
Celem edukacyjnym inkubacji jest:

 • wdrożenie myślenia projektowego w organizacji,
 • wdrożenie narzędzi pracy nad pomysłem na projekt,
 • nauka przygotowywania własnych projektów,
 • wdrożenie podstaw zarządzania projektami, w tym zarządzanie personelem, promowanie projektu, monitoring i ewaluacja,
 • przygotowanie do sprawozdawania projektów.

AKCELERATOR

Dla nas akceleracja ma dwa znaczenia. Z jednej strony, chcemy wspierać prężnie działające młode NGOsy i pomagać im realizować się w swoich działaniach, podnosić ich potencjał i rosnąć razem z nimi. Z drugiej, nie możemy zapominać o tych, którym się nie udało.Nasze doświadczenia pokazują, że wiele organizacji, których funkcjonowanie jest oparte na środkach zewnętrznych, często popada kryzysy wizerunkowe i organizacyjne. To przekłada się na spadek motywacji do dalszego działania.


W ramach programu akceleracji zaplanowaliśmy dwie ścieżki wsparcia:
 1. akceleracja - w ramach tej ścieżki wspieramy organizacje, które mają pomysł na rozwój swojej działalności i potrzebują wsparcia w dotarciu do potencjalnych odbiorców, kontrahentów, źródeł finansowania. Na początku wspólnie wyznaczamy cele i poszczególne kamienie milowe planu, określamy potrzebne zasoby i wyznaczamy termin realizacji działań. Organizacja otrzymuje wsparcie mentora, który staje się opiekunem procesu akceleracji, dobrym duchem wdrażanej idei.
 2. interim management - w ramach tej ścieżki wspieramy organizacje, które przechodzą przez etap kryzysowy, mają przejściowe problemy i wyrażają wolę wyjścia z tej sytuacji. Dokonujemy analizy stanu materialnego i prawnego organizacji, badamy dostępne zasoby i szukamy rozwiązań, które pomogą przezwyciężyć kryzys. Umożliwiamy uzyskanie dodatkowych, zewnętrznych źródeł finansowania działalności organizacji.

DORADZTWO DOTACYJNE

Opracowanie strategii pozyskiwania funduszy zewnętrznych na realizację celów statutowych organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych. Działania ekspertów są poprzedzone analizą charakterystyki organizacji, doświadczeń, zasobów rzeczowych i osobowych, potencjału, mocnych i słabych stron oraz pogłębionym wywiadem z osobami zarządzającymi, co pozwala na skuteczne dopasowanie oferty.DORADZTWO KREDYTOWE

Inkubator zapewnia doradztwo w przygotowaniu wniosku o środki zwrotne oraz pomoc w uzupełnieniu biznesplanów. Oferujemy sprawdzanie wniosków związanych z otrzymaniem kredytów oraz innych dokumentów w obszarze środków bezzwrotnych.


OBSŁUGA PRAWNA

Zapewniamy kompleksową obsługę spółek w zakresie rozpoczęcia działalności oraz obsłudze bieżących spraw korporacyjnych. Pomożemy Ci w rejestracji spółki, wyborze formy działalności oraz dopełnimy formalności w KRS. Oferujemy doradztwo w zakresie obowiązków raportowych i sprawozdawczości finansowej oraz wsparcie prawne.

KSIĘGOWOŚĆ

Oferujemy kompleksowy zakres usług księgowych, prowadzenie ksiąg rachunkowych, miesięczne rozliczenia podatku dochodowego, kompletowanie dokumentów do audytów i kontroli podatkowych, reprezentowanie przed Urzędem Skarbowym, sporządzanie rocznych i okresowych sprawozdań finansowych z wykonanych zadań oraz doradztwo księgowo-prawne.


KONSULTACJE PODATKOWE

Zapewniamy doradztwo podatkowe w zakresie funkcjonowania organizacji. Oferujemy pomoc w zmianach formy prawnej podmiotów gospodarczych, konsultacje podatkowe ustne i pisemne, dostosowanie księgowości do obowiązującego podziału źródeł przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych, pomoc we wprowadzeniu nowych obowiązków związanych ze stosowaniem ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, pomoc w realizacji obowiązków dotyczących formalnej kontroli dokumentów związanej ze zwiększeniem odpowiedzialności uczestników transakcji w systemie VAT, doradztwo w zakresie podatków od czynności cywilno prawnych i podatków lokalnych.


SZKOLENIA
Co najmniej 2 razy w miesiącu tylko dla członków Inkubatora Przedsiębiorczości będą realizowane szkolenia. Przy realizacji będziemy współpracować z doświadczonymi firmami konsultingowymi, ale także jednostkami wspierającymi przedsiębiorców zarówno prywatnymi, jak i publicznymi, w tym:

 • Fundusz Górnośląski (wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, przy wykorzystaniu zarówno środków własnych, jak i pochodzących z programów unijnych. - https://www.fgsa.pl),
 • Polski Fundusz Rozwoju (oferuje instrumenty służące rozwojowi przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego oraz osób prywatnych, inwestująca w zrównoważony rozwój społeczny i wzrost gospodarczy państwa - https://pfr.pl),
 • Bank Gospodarstwa Krajowego (polski bank państwowy, powołany ustawą do wspierania rządowych programów społeczno-gospodarczych oraz programów samorządności lokalnej i rozwoju regionalnego - https://www.bgk.pl),
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ( - https://www.nfosigw.gov.pl),
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (zarządza funduszami pochodzącymi z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw oraz rozwój zasobów ludzkich - https://www.parp.gov.pl)

WYNAJEM SAL

Możesz zorganizować u nasz szkolenie i zamówić na miejscu catering zarówno obiadowy jak i kawowy. Możemy pomóc ci w organizacji warsztatów rozwojowych dla twojej firmy bądź organizacji.

©2019 by Inkubator Innowacji Społecznych.

Używamy plików cookies
Preferencje plików cookie
Poniżej możesz znaleźć informacje o celach, do których my i nasi partnerzy używamy plików cookie i przetwarzamy dane. Możesz skorzystać z preferencji dotyczących przetwarzania i/lub poznać szczegóły na stronach internetowych naszych partnerów.
Analityczne pliki cookie Wyłącz wszystkie
Funkcjonalne pliki cookie
Other cookies
Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Dowiedz się więcej o naszej polityce plików cookie.
Zmień preferencje Akceptuj wszystkie
Cookies