Inkubator innowacji społecznych


Zajmujemy się wspieraniem PES w zakresie inkubacji, ekonomizacji i pozyskiwania środków zewnętrznych.

Our projects

O nas

Inkubator Innowacji Społecznych Sp. z o. o. powstał w celu profesjonalizacji wspierania społecznych startupów. Chcemy pomagać organizacjom zarówno na etapie powstawania (inkubacja) jak i rozwoju działających organizacji (akceleracja).

Inkubator tworzą praktycy mający wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i prowadzeniu podmiotów ekonomii społecznej. Mamy na koncie kilkadziesiąt projektów zarówno ogólnopolskich jak i międzynarodowych, których celem było wspieraniem PES na różnych etapach działalności.

Młody i ambitny zespół Inkubatora weźmie Was pod swoją opiekę i pomoże pokierować Waszą organizacją we właściwym kierunku. Uzyskasz u nas zarówno wsparcie doradcze jak i mentoring, możesz wziąć udział w naszych szkoleniach zarówno odpłatnych jak i otwartych. W ramach usługi inkubowania, może zarejestrować swoją organizację w prowadzonym przez nas wirtualnym biurze. 

DORADZTWO W ZAKRESIE POZYSKIWANIA ŚRODKÓW

Opracowanie strategii pozyskiwania funduszy zewnętrznych na realizację celów statutowych organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych. Działania ekspertów są poprzedzone analizą charakterystyki organizacji doświadczeń, zasobów rzeczowych i osobowych, potencjału, mocnych i słabych stron oraz pogłębionym wywiadem z osobami zarządzającymi, co pozwala na skuteczne dopasowanie oferty.

INKUBATOR ORGANIZACJI

Tworzymy ekosystem pozwalający na bezpieczne stawianie pierwszych kroków w trzecim sektorze pod okiem ekspertów i mentorów. Oferta zakłada stworzenie odpowiedniej przestrzeni do pracy oraz systemu wsparcia młodych organizacji. W ramach procesu inkubacji pomagamy opracować cele statutowe, przygotować dokumentację rejestrową i założyć organizację.

SZKOLENIA

Nieodłącznym elementem rozwoju organizacji jest rozwój jego członków. Jeśli chcesz poszerzać swoją wiedzę i kompetencje, szukasz nowych pomysłów na kierunek rozwoju to sprawdź nasze szkoleni będące efektem wieloletnich doświadczeń budowania organizacji w trzecim sektorze. Zwracamy uwagę na rzeczy najważniejsze, które realnie przekładają się na zwiększenie potencjału organizacji.

AKCELERACJA

Dla nas akceleracja ma dwa znaczenia. Z jednej strony, chcemy wspierać prężnie działające młode NGOsy i pomagać im realizować się w swoich działaniach, podnosić ich potencjał i rosnąć razem z nimi. Z drugiej, nie możemy zapominać o tych, którym się nie udało. Organizacje popadają w kryzysy wizerunkowe, organizacyjne czy finansowe. To przekłada się na spadek motywacji do dalszego działania. Tworzymy i wdrażamy dla nich plan naprawczy.

Nasi mentorzy


PETROS TOVMASYAN

Prawnik, politolog. Ekspert Europejskiego Kongresu Gospodarczego w sprawach pracy i polityki społecznej.

PIOTR CZARNOJAŃCZYK

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

ROBERT KŁOSOWSKI

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

BARTOSZ RYBCZAK

Absolwent politologii na Wydziale Nauk Społecznych na Uniwersytecie Śląskim.

JUSTYNA DZIUMA

Absolwentka Informatyki na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki na Politechnice Śląskiej.

MACIEJ MALIK

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji w ramach MISH UŚ na kierunku prawo i filozofia. Student studiów magisterskich w ramach ISM UŚ na kierunku politologia.

ADAM SKOWRON

Psycholog. Dyrektor Promocji Województwa Śląskiego w roku 2019. Trener Szkoleń Biznesu.

MACIEJ MIĄSKO

Adwokat. Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz socjologii na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

BOGUSŁAW KAMIŃSKI

Audytor Ministerstwa RPiPS w Systemie Akredytacji OWES. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie informatyki.

ADAM ZALEWSKI

Magister finansów i inwestycji. Absolwent Wydziału Finansów i Rachunkowości Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

TOMASZ ŚWIEBODA

Radca prawny, mediator, inspektor ochrony danych osobowych. Absolwent OIRP w Katowicach.

WOJCIECH PŁACHETKA

Doradca restrukturyzacyjny, nadzorca sądowy. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na UŚ w Katowicach.

KRZYSZTOF BREGUŁA

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Śląskim W Katowicach. Aplikant radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych.

KRZYSZTOF CHOŁDERNY

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Śląskim W Katowicach.

Zapisz się na szkolenie

Używamy plików cookies
Preferencje plików cookie
Poniżej możesz znaleźć informacje o celach, do których my i nasi partnerzy używamy plików cookie i przetwarzamy dane. Możesz skorzystać z preferencji dotyczących przetwarzania i/lub poznać szczegóły na stronach internetowych naszych partnerów.
Analityczne pliki cookie Wyłącz wszystkie
Funkcjonalne pliki cookie
Other cookies
Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Dowiedz się więcej o naszej polityce plików cookie.
Zmień preferencje Akceptuj wszystkie
Cookies