Mentorzy

80 zł / godzina konsultacji

PETROS TOVMASYAN

Wykształcenie: Absolwent Wydziału Prawa i Administracji. Absolwent studiów MBA.

Doświadczenie: Zajmuje się ekonomią społeczną i prowadzi PES od ponad 8 lat. Trener pracy osoby niepełnosprawnej. Koordynator projektów na rzecz ON finansowanych z funduszy PFRON. Od 10 lat manager III sektora. Prowadzi Spółdzielnię Socjalną, fundację realizującą zadania zlecone dla administracji publicznej, w tym Fundusz Sprawiedliwości, MSZ i wiele innych.

Zakres mentoringu: Pozyskiwanie funduszy unijnych, zarządzanie organizacją, zarządzanie projektami, tworzenie biznes planu.

petros.tovmasyan@klaster.org.pl


80 zł / godzina konsultacji

PIOTR CZARNOJAŃCZYK 

Wykształcenie: Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Absolwent szkoły przywództwa Instytutu Wolności.

Doświadczenie: Posiada 5-letnie doświadczenie w pracy w kancelariach prawnych przy udzielaniu porad prawnych. Autor artykułów z zakresu prawa administracyjnego. Ekspert ds. obsługi finansowej projektów europejskich.

Zakres mentoringu: Rozliczanie projektów, tworzenie biznesplanów, finanse w organizacji.

piotr.czarnojanczyk@klaster.org.pl


80 zł / godzina konsultacji

ROBERT KŁOSOWSKI

Wykształcenie: Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach.

Doświadczenie: Prowadzi wykłady i warsztaty w zakresie nauk prawnych oraz administracyjnych dla seniorów, młodzieży i osób niepełnosprawnych. Od 2012 roku uczestniczy oraz współtworzył wiele seminariów i projektów społecznych na rzecz wzmocnienia trzeciego sektora. 

Zakres mentoringu: wsparcie ekonomii społecznej.

robert.klosowski@klaster.org.pl


100 zł / godzina konsultacji

BARTOSZ RYBCZAK

Wykształcenie: Absolwent politologii na Wydziale Nauk Społecznych na Uniwersytecie Śląskim.

Doświadczenie: Koordynator projektów społecznych. Posiada ponad 5 letnie doświadczenie w organizowaniu aktywności społecznej oraz zarządzania dużymi zespołami ludzi. Od 2016 r. pełni funkcję członka zarządu stowarzyszenia OSOM Gliwice, gdzie odpowiada za koordynację bieżących projektów stowarzyszenia.

Zakres mentoringu: Excel w biznesie.

Forma udzielania konsultacji: Stacjonarnie w naszej siedzibie w Gliwicach lub online.

bartosz.rybczak@klaster.org.pl 


230 zł / godzina konsultacji

JUSTYNA DZIUMA

Wykształcenie: Absolwentka Informatyki na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej. Absolwentka Conflict resolution w Waszyngtonie.

Doświadczenie: Od 2000 roku prowadzi własną firmę IT, zajmującą się projektowaniem stron WWW oraz systemów informatycznych działających przez internet. W 1995 roku utworzyła pierwszą na Śląsku stronę internetową, pracując wówczas w Centrum Komputerowym Politechniki Śląskiej. Jest zaangażowana w amatorski ruch chóralny w Polsce i na świecie - utworzyła i prowadzi Międzynarodowy Portal Chóralny Chórtownia, będący platformą promocji i współpracy chórów w formie fundacji. Inicjuje wiele projektów łączących muzykę z działaniami społecznymi.

Zakres mentoringu: Wykorzystywanie 120% zasobów organizacji, dobór narzędzi informatycznych i pozainformatycznych w zarządzaniu projektem, motywacja uczestników i wolontariuszy. 

Forma udzielania konsultacji: online.

justyna.dziuma@klaster.org.pl


123 zł / godzina konsultacji

MACIEJ MALIK

Wykształcenie: Absolwent Wydziału Prawa i Administracji w ramach MISH UŚ na kierunku prawo i filozofia. Student studiów magisterskich w ramach ISM UŚ na kierunku politologia.

Doświadczenie: Od 8 lat Manager III sektora. Prowadzi stowarzyszenie realizujące projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz programów krajowych, w szczególności ukierunkowane na promowanie edukacji artystycznej i obywatelskiej, mobilności młodzieży, kompetencji kluczowych młodzieży i osób starszych, integracji międzypokoleniowej oraz dialogu usystematyzowanego. Zajmuje się ekonomią społeczną i prowadzi PES od ponad 5 lat. Wcześniej członek zarządu Klubu Jagiellońskiego i szef śląskiego oddziału tej organizacji. Współpracownik organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Od 4 lat członek Senatu Uniwersytetu Śląskiego.

Zakres mentoringu: Pozyskiwanie funduszy unijnych, zarządzanie organizacją, zarządzanie projektami, tworzenie biznes planu, współpraca PES ze szkołami i Uczelniami.

Forma udzielania konsultacji: Stacjonarnie w jednej z naszych siedzib w Gliwicach, Katowicach lub Zawierciu lub online. 

maciej.malik@klaster.org.pl


260 zł / godzina konsultacji

ADAM SKOWRON

Wykształcenie: Absolwent Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Doświadczenie: Prezes spółki PR w latach 2009-2014, Dyrektor Promocji Województwa Śląskiego w roku 2019, Organizator i koordynator 12 kampanii promocyjnych. Trener Szkoleń Biznesu.

Zakres mentoringu: promocja.

Forma udzielania konsultacji: Stacjonarnie w jednej z naszych siedzib w Gliwicach, Katowicach lub Zawierciu lub online.

adam.skowron@klaster.org.pl


230 zł / godzina konsultacji

MACIEJ MIĄSKO

Wykształcenie: Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz socjologii na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Doświadczenie: 10 lat doświadczenia w branży prawniczej. Od 2016 r. prowadzi własną Kancelarię Adwokacką.

Zakres mentoringu: prawo.

Forma udzielania konsultacji: Stacjonarnie w jednej z naszych siedzib w Gliwicach, Katowicach lub Zawierciu lub online.

maciej.miasko@klaster.org.pl


145 zł / godzina konsultacji

BOGUSŁAW KAMIŃSKI

Wykształcenie: Absolwent studiów podyplomowych w zakresie informatyki.

Doświadczenie: Audytor Ministerstwa RPiPS w Systemie Akredytacji OWES. Posiada 35 lat doświadczenia w pracy managerskiej, w tym 15 lat w organizacjach pozarządowych
( stowarzyszeniach, fundacjach, spółdzielniach socjalnych, przedsiębiorstwach społecznych i podmiotach ekonomii społecznej). Trener Pracy i Tutor w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej osób oddalonych od rynku pracy.

Zakres mentoringu: Wsparcie pracowników/wolontariuszy ON THE JOB. Rekrutacja pracowników i wolontariuszy. Współpraca z mediami. Działania marketingowe: naming, pricing, placement.
Działania PR: komunikacja i identyfikacja

Forma udzielania konsultacji: Stacjonarnie w jednej z naszych siedzib w Gliwicach, Katowicach lub Zawierciu lub online.


boguslaw.kaminski@klaster.org.pl


153 zł / godzina konsultacji

ADAM ZALEWSKI

Wykształcenie: Magister finansów i inwestycji, absolwent Wydziału Finansów i Rachunkowości Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Psycholog, specjalność Biznes i Coaching na Uniwersytecie SWPS w Katowicach.

Doświadczenie: Karierę zawodową rozpocząłem w dużych korporacjach. Przechodząc przez wszystkie szczeble kariery – od stażysty do dyrektora – poznałem mechanizmy rządzące firmami. Przez lata związany z branżą bankową, ubezpieczeniową i energetyczną jako Kierownik Kampanii Sprzedażowych, Dyrektor ds. Klienta Indywidualnego, Menedżer ds. Klienta Indywidualnego i Małych Przedsiębiorstw, Doradca dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Osiągnięcia: kierowanie trzema kampaniami sprzedażowymi grupy TAURON, organizacja Loterii TAURONA, nagroda dla 7 najlepszych bankierów w Polsce –wyjazd do USA, tytuł „Złoty Bankier” – nagroda za wyniki w 2013. Prowadzi indywidualne sesje coachingowe, wykorzystując, miedzy innymi techniki Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Racjonalnej Terapii Zachowań oraz założenia psychoterapii integracyjnej (systemowo-ericksonowskiej).

Zakres mentoringu: Coaching biznesowy.

Forma udzielania konsultacji: Stacjonarnie w jednej z naszych siedzib w Gliwicach, Katowicach lub Zawierciu lub online.

adam.zalewski@klaster.org.pl


230 zł / godzina konsultacji

TOMASZ ŚWIEBODA

Wykształcenie: Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Śląskim. Absolwent mediacji w Śląskim Centrum Arbitrażu i Mediacji). Inspektor ochrony danych osobowych (Akademia WSB).

Doświadczenie: 10 lat doświadczenia w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorców i podmiotów ekonomii społecznej, zwłaszcza z zakresu prawa pracy i upadłościowego.
Zakres mentoringu: prawo pracy, prawo IT, ochrona danych osobowych, prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe.

Forma udzielania wsparcia: online. 

tomasz.swieboda@klaster.org.pl


230 zł / godzina konsultacji

WOJCIECH PŁACHETKA

Wykształcenie: Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Śląskim. Absolwent studiów podyplomowych kierunku Biznes Chiński na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Doświadczenie: Założyciel kilku prężnie działających przedsiębiorstw w branży energetycznej oraz nowych technologii. Od kilkunastu lat odpowiedzialny za kontakty z kluczowymi klientami Spółek, wyznaczanie ich celów strategicznych oraz pozyskiwanie kapitału zewnętrznego. Wielokrotnie pełnił rolę doradcy w procesach przekształceń własnościowych podmiotów gospodarczych, a także ich restrukturyzacji. W trakcie swojej działalności świadczył usługi dla ponad 100 największych przedsiębiorstw w kraju oraz ponad 400 jednostek samorządu terytorialnego. W ramach działalności społecznej pełni funkcję eksperta Instytutu Jagielońskiego oraz współpracuje z Nową Konfederacją i Fundacją Republikańską. 

Zakres mentoringu: Pozyskiwanie kapitału na komercyjnym rynku seed i venture capital. Zmiana formy prawnej i własnościowej prowadzonej działalności. Restrukturyzacja oraz likwidacja przedsiębiorstw.

Forma udzielania wsparcia: Stacjonarnie w jednej z naszych siedzib w Gliwicach, Katowicach lub Zawierciu lub online.

wojciech.plachetka@klaster.org.pl


230 zł / godzina konsultacji

KRZYSZTOF BREGUŁA

Wykształcenie: Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Aplikant radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych.

Doświadczenie: 7 lat doświadczenia w branży prawniczej. Od 2019 r. prowadzi własną Kancelarię Radcy Prawnego.

Zakres mentoringu: prawo.

Forma udzielania konsultacji: Stacjonarnie w jednej z naszych siedzib w Gliwicach, Katowicach lub Zawierciu lub online.

krzysztof.bregula@klaster.org.pl


153 zł / godzina konsultacji

KRZYSZTOF CHOŁDERNY

Wykształcenie: Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Doświadczenie: Współprowadzący Kancelarię Radcy Prawnego na terenie Zabrza. Prowadzi obsługę prawną podmiotów gospodarczych na terenie Śląska. Współpracuje z fundacjami oraz stowarzyszeniami.

Zakres mentoringu: Prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, specjalizacja we wprowadzaniu RODO do firm.

Forma udzielania konsultacji: Stacjonarnie w jednej z naszych siedzib w Gliwicach, Katowicach lub Zawierciu lub online.

krzysztof.cholderny@klaster.org.pl


©2019 by Inkubator Innowacji Społecznych.

Używamy plików cookies
Preferencje plików cookie
Poniżej możesz znaleźć informacje o celach, do których my i nasi partnerzy używamy plików cookie i przetwarzamy dane. Możesz skorzystać z preferencji dotyczących przetwarzania i/lub poznać szczegóły na stronach internetowych naszych partnerów.
Analityczne pliki cookie Wyłącz wszystkie
Funkcjonalne pliki cookie
Inne pliki cookie
Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Dowiedz się więcej o naszej polityce plików cookie.
Zmień preferencje Akceptuj wszystkie
Cookies